Borba

Ju Jutsu borba se sastoji iz tri dela:

1) Deo 1: Udarci rukom i nogom
2) Deo 2: Bacanja, čišcenja, poluge i gušenja
3) Deo 3: Borba u parteru (zahvati držanja, poluge i gušenja)
Vreme trajanja borbe je 3 minuta za kadete, juniore i seniore, a 2 minuta za mlađe uzrasne kategorije.
Dozvoljeno vreme oporavka, izmedu dva meča, biće maksimalno 5 minuta.

POČETAK I ZAVRŠETAK MEČA

a) Takmičari stoje na sredini borilišta licem okrenuti jedan prema drugome, na oko 2 metra udaljenosti.
b) Na početku meča takmičari se poklone najpre sudijama, a zatim jedan drugome.
c) Na kraju meča takmičari čine poklon najpre jedan drugome, a zatim sudijama.

TOK MEČA (BORBE)

a) Borba počinje Prvim delom.
b) Kada takmičari držanjem uspostave kontakt otpočinje Drugi deo. Samo u ovom kratkom međuprelazu dozvoljeni su udarci. Kada otpočne Drugi deo svi udarci su zabranjeni.
c) Sada takmičari nastavljaju borbu u Drugom delu.
d) Kada se jedan od takmičara nađe na podu (usled pada, bacanja ili silaska u parter) borba se nastavlja (u Trećem delu).
e) Takmičarima je dozvoljeno prelaženje iz trećeg u drugi i prvi deo, kao i iz drugog u prvi deo.
f) Ako takmičar u Prvom delu nasrće na protivnika bez izvođenja tehnika, ili ako nasrće tako da dovodi sebe u opasnost od povređivanja (“Mubobe”), dodeliće mu se tehnička greška (kazna) i meč se nastavlja u (u Prvom delu).
g) Takmičari mogu da stoje u “crvenoj zoni” najviše 5 sekundi.
h) Bacanja započeta u borilačkom prostoru, mogu da budu završena u upozoravajućoj zoni, ili u sigurnosnoj zoni, pod uslovom da bacanje ne predstavlja opasnost od povrede za protivnika.

 POENI

Poene beleži sudija za tabele. On ih prosleđuje zapisničkom odboru za svako borilište.

Terminologija je sledeća:

WAZARI = 1 poen
IPON = 2 poena ili 3 poena (kada se preda u Trećem delu)

U Delu 1 dodeljuju se sledeći poeni:

1) Dobro uravnotežen kontrolisan i neizblokiran udarac rukom ili nogom 2 poena
2) Delimično izblokiran udarac rukom ili nogom 1 poen

U Delu 2 (bacanja, čišcenja i poluge i gušenja u stojećem stavu) dodeljuju se sledeći poeni:

1) Potpuno bacanje 2 poena
2) Potpuno čišćenje 2 poena
3) Gušenje sa predajom 2 poena
4) Poluga sa predajom 2 poena
5) Nepotpuno bacanje 1 poen
6) Nepotpuno čišćenje 1 poen

U Delu 3 (parterna borba; zahvati, poluge i gušenja) dodeljuju se sledeci poeni:

1) Potpuna kontrola objavljena kao “Osae komi”) u trajanju od 10 do 14 sekundi 1 poen
2) Potpuna kontrola (Osae komi) u trajanju od 15 sekundi 2 poena
3) Potpuna kontrola (Osae komi) sa predajom 3 poena
4) Gušenje sa predajom 3 poena
5) Poluga sa predajom 3 poena
6) Ako je u toku borbe uspostavljen zahvat držanja, merenje dužine vremena se nastavlja i ako se u međuvremenu završi borba, sve dok ne istekne 15 sekundi od uspostavljanja zahvata, ili dok se zahvat pre isteka 15 sekundi ne prekine. Ako se kontrola prekine pre isteka 15 sekundi, glavni sudija će objaviti TOKETA.
7) Poentirajuće zone za udarce rukom i nogom u telo su od baze grla do pubične kosti.
8) Sva gušenja su dozvoljena, osim gušenja golim rukama
9) Prilikom prelazaka iz jednog dela u drugi deo borbe, tehnike se moraju izvesti pravilno uz dobru ravnotežu i kontrolu.

ZAVRŠETAK (ISHOD) BORBE

a) Takmičar može da pobedi u meču i pre isteka predviđenog vremena, korektno izvodeći tehniku od 2 ili 3 poena u svakom od tri dela borbe (po jedan udarac, bacanje, poluga, gušenje, zahvat duži od 15s) (“Full Ippon” – “Pun Ippon”).
b) Kada se završi borba, pobednik je onaj takmičar koji je osvojio (napravio) više poena.
c) Ako na kraju meča oba takmičara imaju isti broj poena, pobeduje onaj takmičar koji je imao više tehnika ocenjenih sa 2 ili 3 poena.
d) Ako na kraju meča oba takmičara imaju isti broj poena, kao i isti broj tehnika ocenjenih sa 2, ili 3 poena, takmičari se bore još jednu rundu u trajanju od 3 minuta. Ova dodatna borba se ne prekida kod prvog izvedenog poena, već traje do isteka efektivnih 3 minuta. Ova procedura može da se ponavlja.

PRIMENA KOMANDI “SONOMAMA” I “JOSHI”

“Sonomama” će biti dosuđena kada GS mora privremeno da zaustavi meč zbog:
a) dodeljivanja opomena jednom ili obojici takmičara zbog pasivnosti
b) dodeljivanja takmičaru opomene zbog tehničke greške
c) svih ostalih situacija kada sudija smatra da je prekid neophodan
Posle “sonomama” takmičari će nastaviti borbu iz istog položaja u kome su bili kada je objavljeno “sonomama”, a nastavak borbe će Glavni sudija objaviti komandom “Joshi”.

LAKŠE ZABRANJENE TEHNIKE I AKCIJE – LAKŠI PREKRŠAJI (“SCHIDO”)

a) Pasivnost tokom borbe ili manje tehnicke nepravilnosti i prekršaji
b) namerno istupanje (izlazak) – sa oba stopala – izvan upozoravajuće zone
c) namerno nastavljanje sa udarcima rukom ili nogom posle pocetka Drugog dela, (kada su jedan
ili oba takmicara vec uspostavili hvat – gard)
d) nastavljanje bilo kakve akcije posle komande “Matte”
e) udaranje rukom ili nogom u noge protivnika
f) udaranje rukom ili nogom u protivnika koji leži u parteru
g) pokušaj primene poluga na prstima ruku ili nogu
h) stezanje protivnika ukrštenim nogama oko bubrega (struka)
i) namerno guranje protivnika van zone upozorenja
j) ukoliko takmičar dođe na borilište nepripremljen za meč (bez odgovarajuće opreme)
k) namerno odugovlačenje borbe (nameštanje kimona, skidanje pojasa ili rukavica itd.)

 ZABRANJENE TEHNIKE I AKCIJE SREDNJE TEŽINE – SREDNJE TEŠKI PREKRŠAJI (“CHUI”)

a) namerno nekontrolisano i snažno udaranje i odgurivanje (odbacivanje)
b) namerno bacanje protivnika van zone upozorenja
c) nepoštovanje opomena i uputstava GS
d) nepotrebno uzvikivanje, gestikuliranje i razgovor sa protivnikom, GS ili PS.
e) namerno izvedena nekontrolisana akcija (jak udarac, bacanje bez kontrole, nedozirana poluga ili gušenje)
f) izvodenje bilo kakvog udarca rukom ili nogom direktno u glavu protivnika

STROGO ZABRANJENE TEHNIKE I AKCIJE – TEŠKI PREKRŠAJI (“HANSOKU-MAKE”)

a) Akcija koja može ozbiljno da povredi protivnika
b) Bacanje ili pokušaj bacanja protivnika polugama ili gušenjima, kao i bilo koja poluga na kicmenom stubu (u vratnom delu ili niže)
c) Poluga na vratu
d) Uvrtanje kolena ili poluga na skocnom zglobu

KAZNE (KAZNENI POENI)

a) Lakši prekršaj = SHIDO (1 poen protivniku)
b) Prekršaj = CHUI (2 poena protivniku)
c) Prekršaj + prekršaj = HANSOKU MAKE (diskvalifikacija)
d) Kod teškog prekršaja meč se prekida i protivnik dobija meč.
e) Ako jedan takmičar napravi dva teška prekršaja na istom takmičenju (turniru), diskvalifikuje
se do kraja takmicenja.

Poeni dobijeni na osnovu kazni protivnika, odmah se upisuju u tabele i na semafor.

POBEÐIVANJE USLED NEPOJAVLJIVANJA PROTIVNIKA ILI PREDAJE

a) Odlukom “FUSEN GACHI” dodeljuje se takmičaru pobeda kada se u propisanom vremenu ne pojavi njegov protivnik (posle tri poziva u toku najmanje 3 minuta).
b) Odlukom KIKEN GACHI” dodeljuje se takmičaru pobeda kada njegov protivnik usled iscrpljenosti, povrede ili drugog razloga ne može ili ne želi da nastavi meč.
c) Ako ovlašćeni lekar donese odluku o nemogućnosti takmičara da nastavi meč, takmičar neće
učestvovati ni u nastavku takmičenja (turnira).

Advertisements