Duo Sistem

Cilj duo sistema je da prikaže odbranu od određenih napada, izvedenih od strane drugog takmičara, člana takmičarskog para.

Napadi su podeljeni u 4 grupe sa po 5 napada u svakoj. Način odbrane je prepušten slobodnom izboru takmičara – branioca (Uke). Ekipa se sastoji od dva takmičara.

Napadi su podeljeni u 4 grupe:

  1.  Hvatovi
  2. Obuhvati oko tela i oko vrata
  3. Udarci rukom i nogom
  4. Napadi nožem i palicom

Svaka grupa napada sastoji se od 5 unapred određenih napada.

Takmičarski par je obavezan da u svakoj seriji (od 5 tehnika) po sopstvenom izboru prikaže 3 tehnike odbrane iz svake grupe napada.

Pre početka prvog napada iz svake serije, Tori (napadač) će stajati tako da mu žiri bude sa desne strane. Posle toga, svaki sledeći napad može da se izvodi sa bilo koje strane u odnosu na žiri.

Takmičenje se odvija izmedju dva takmičarska para. Prvi par nosi pojaseve crvene a drugi par plave boje. Prvi par uvek nosi pojaseve crvene boje.

Meč počinje prvi par koji radi prvu seriju i dobija ocenu. Drugi par nastavlja meč, radi prvu seriju, dobija ocenu, a potom nastavlja drugu seriju i dobija ocenu. Nakon drugog, ponovo radi prvi par koji radi drugu seriju, dobije ocenu, a potom nastavlja treću seriju i dobija ocenu. Nakon prvog, ponovo radi drugi par koji radi treću seriju, dobija ocenu, a zatim i četvrtu seriju. Meč završava prvi par koji radi četvrtu seriju i dobija ocenu.

Ako se na kraju meča desi da oba takmičarska para imaju isti broj poena, meč se nastavlja.

Sada prvi nastupa plavi takmičarski par, radi seriju 1 i dobija ocenu, zatim radi crveni takmičarski par. Ukoliko ponovo oba takmičarska para imaju isti broj poena, meč se nastavlja izvođenjem druge serije sve dok se ne dobije pobednik.

Sudijski žiri se sastoji od 5 sudija. Svaki član sudijskog žirija daje ocenu od 0 do 10. Najviša i najniža ocena se odbacuju i uzima se zbir preostale tri ocene. Sudijski žiri dodeljuje ocenu na kraju svake serije od po 3 napada.

Spisak napada u duo sistemu prema Internacionalnoj Ju-jutsu federaciji (JJIF):

 

I serija
Hvatovi
II serija
Zaključavanje
III serija
Udarci
IV serija
Oružje
Advertisements